Kontakt z pedagogiem szkolnym  spostojow.pedagog@wp.pl

 

 

            BIBLIOTECZKA PEDAGOGA       

Warto przeczytać:

 

 

 „Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela” – Anna Jankowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Rolą nauczyciela w rozmowach z trudnymi rodzicami jest uświadomienie im, że tempo życia, konieczność spędzania długich godzin w pracy, zmęczenie, spłacanie kredytu i delegacje w żaden sposób nie usprawiedliwiają słabego kontaktu z dzieckiem. Nie ma co ukrywać,
że nauczyciele muszą być podwójnymi psychologami - dziecięcymi i rodzinnymi. I to między innymi dla własnego dobra.

 

 „Być zdolnym, wspierać zdolnych” – Teresa Giza

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce).

Książka zawiera teksty napisane przez nauczycieli – uczestników studiów podyplomowych „Praca z uczniem zdolnym”. Stanowią oni pierwszą grupę specjalistów w zakresie rozpoznawania, opieki i wspierania uczniów zdolnych w województwie świętokrzyskim.

 

 „Porozmawiajmy o problemach scenariusze lekcji wychowawczych” - Danuta Bula, Jadwiga Jawor- Baronowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Wszyscy stajemy wobec problemów, konfliktów... Niejednokrotnie zostajemy z nimi sami. W przezwyciężeniu tych trudności niezwykle pomocna będzie książka Porozmawiajmy o problemach? Scenariusze lekcji wychowawczych ? szkoła podstawowa, której adresatami są uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele-wychowawcy. Autorki wykorzystały w niej fragmenty lektur aktualnie omawianych oraz proponowanych w tzw. nowej podstawie programowej. Co ważne, rozwiązania te z powodzeniem pozwalają na przeprowadzenie zajęć także wtedy, gdy uczniowie poznają jedynie te konkretne wyimki. Publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów, z których każdy porusza jeden temat. Są to propozycje dyskusji o: rodzinie, przyjaźni i miłości; twórcy i twórczości; współczesnych formach patriotyzmu; trudnej sztuce komunikacji, zwłaszcza między dorastającymi dziećmi i ich rodzicami; różnie rozumianej inności i obcości; samotności, wolności, a także o cierpieniu, chorobie i śmierci. Ostatni rozdział traktuje o niebezpiecznych zabawach Każdy rozdział rozpoczyna się od rozważań teoretycznych na dany temat, następnie ukazuje omawiany problem w wybranych lekturach, a kończy się propozycją tematów lekcji wychowawczych i przykładowymi planami lekcji. Każdy rozdział zawiera przynajmniej trzy scenariusze dla klas: IV, V, VI (w książce jest ich w sumie 31), jedynie ostatni, zbudowany nieco inaczej, przedstawia omówienie planów zajęć. Porozmawiajmy o problemach? jest drugą książką napisaną wspólnie przez Danutę Bulę i Jadwigę Jawor-Baranowską. Pierwsza, zatytułowana Na styku literatury i innych sztuk. Działania twórcze uczniów klas IV-VI, jest przeznaczona dla nauczycieli języka polskiego, wychowawców, opiekunów kół teatralnych w szkole i nauczycieli przedmiotów humanistycznych poszukujących twórczych rozwiązań. Co istotne ? jej treść jest opracowana zgodnie z wymogami nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, której realizacja rozpocznie się od roku szkolnego 2012/2013 w klasie IV.

 

 „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” - Kevin Steede

Mimo że rodzice pragną jak najlepiej wychować swoje dzieci, czasem popełniają poważne błędy wychowawcze. Kevin Steede w tym mądrym i praktycznym poradniku opisuje metody radzenia sobie w sytuacjach, które wydają się nie do pokonania. Opierając się na własnych doświadczeniach (autor jest ojcem kilkuletniej dziewczynki), omawia najczęstsze błędy popełniane w postępowaniu z dziećmi. Zwraca rodzicom uwagę, że dzieci należy kochać takimi, jakie są, a nie realizować poprzez nie własne marzenia i zaspokajać swoje ambicje.

 

 „Bezpieczeństwo młodzieży” - Anna Maria Wesołowska

Publikacja, która trafia do rąk Państwa, jest pracą szczególną. Powstała ona z potrzeby serca, z niezgody na to, by coraz więcej młodych ludzi stawało przed sądem w charakterze osób oskarżonych. Powstała z myślą o tym, by ustrzec młodych ludzi przed skutkami łamania prawa.

 

 „Moje dziecko idzie do szkoły poradnik dla rodziców” - Magdalena Rudnicka

Pierwsze dni w szkole to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Okreswczesnoszkolny charakteryzuje się istotnymi przemianami w jego rozwoju jest bardzo ważny w całej edukacji szkolnej. Dziecko jest wtedy szczelnie podatne na wpływy otoczenia. Instytucja szkoły nagle zmienia tryb życia dziecka

 

 „Solo, ale w ostrogach Poradnik dla samotnych rodziców.” - Joanna Urszula Lis

Książka jest adresowana do matek i ojców, którzy samotnie wychowują swoje dzieci oraz doosób z ich otoczenia. Zainteresowani znajdą tu informacje, porady i wskazówki przydatne w codziennym zmaganiu się z problemami, jakie może przynieść samotne rodzicielstwo. Rodzic dowie się, co dzieje się z dzieckiem w różnym wieku, co ma wpływ na jego rozwój, jak reaguje ono na rozstanie rodziców i jak radzi sobie z nową sytuacją. Nauczy się, jak należy
obserwować pociechę, by dostrzec ewentualne niepokojące zachowania, jak radzić sobie, gdy dziecko jest kłopotliwe i trudne, gdy nie chce się uczyć lub ma inne problemy. Samotny rodzic dowie się również, jak może być postrzegany przez otoczenie, w tym przez środowisko szkolne swojego dziecka, jak uniknąć popełniania błędów, skąd czerpać energię i siłę, by walczyć z pojawiającym się stresem, zmęczeniem i wypaleniem, a także jak radzić sobie z własnymi problemami, gdzie i kiedy szukać pomocy.

 

 

„Europejski kodeks walki z rakiem” - Ulotka informacyjna

,,Europejski kodeks walki z rakiem” to kompendium, które ma wskazać Polakom odpowiedź na pytanie – co robić, by żyć zdrowo i nie zachorować na raka. Jest to zbiór 11 zasad, które mają pomóc w zmniejszeniu ryzyka występowania chorób nowotworowych. Znajomość oraz przestrzeganie tych zaleceń jest kluczem do zdrowszego i dłuższego życia.

 

„Nowa metoda leczenia ADHD” - Kurt Mosetter, Reiner Mosetter

Wydawca: Wydawnictwo Feeria

Książka zawiera specjalnie opracowane ćwiczenia, poprzez które można oddziaływać na receptory mięśni i ścięgien, a tym samym wpływać na centralny układ nerwowy i mózg dziecka.

 

„Jak uchronić dziecko od narkotyków i alkoholu” – Ulotka informacyjna

Broszura przeznaczona dla pedagogów, rodziców, nauczycieli. Zawiera podstawowe informacje na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Przedstawia opis poszczególnych środków odurzających, objawy ich stosowania, słowniczek pojęć i zdjęcia najpopularniejszych narkotyków.

 

 „Rok przedszkolaka” - Informator

Wydawca: Biuro Informacji MEN

Niniejszy informator powstał przy współpracy wielu osób, dla których ważne jest zapewnienie powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego i tym samym zwiększanie szans edukacyjnych polskich dzieciJak organizować edukację przedszkolną w nowych formach

 

 „Co zrobić gdy dziecko…? 111 pytań i odpowiedzi” - Jan Uwe Rogge

Wydawca:Świat Książki

Pokój dziecięcy tonie w chaosie, dzieci nie chcą iść spać, jedzenie im nie smakuje, wieczne ociąganie się zmusza rodziców do pospiechu, trwa wojna domowa z dojrzewającym nastolatkiem...

 

 „Przyjaciele w Internecie” - Anna Słysz, Beata Arcimowicz.

Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / GWP

W naszych czasach internet stał się nieodzownym narzędziem, z którego korzystają na co dzień dzieci i młodzież. Mimo że jest wspaniałym źródłem wiedzy, to może także stanowić zagrożenie dla każdego użytkownika. By jednak dobrze poznać specyfikę zagadnienia nie można opierać się na obiegowych opiniach. Należy sięgnąć po rzetelna wiedzę uznanych specjalistów. Znajdziesz ją w książce „przyjaciele w internecie”.
• Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z internetu
• Znakomita pomoc dla wszystkich pracujących z dziećmi
• Wyczerpujące informacje na temat zjawisk związanych z rzeczywistością nowych mediów

 

 „Jestem dziewczynką, jestem chłopcem jak wspomagać rozwój seksualny dziecka” - Monika Zielonka-Jenek, Aleksandra Chodecka

Wydawca: Wydawnictwo REA

Książka przedstawia pytania, wątpliwości oraz własne przemyślenia dziewczynek i chłopców, dotyczące różnic między płciami, uczuć do innych dzieci, miłości i sfery intymnej pomiędzy kobietą a mężczyzną.Wyjaśnień i odpowiedzi udzielają rodzice oraz nauczyciele. Całość, w formie dwóch, oddzielnych części - rozważań Kamili i Maćka - umieszczono w jednej okładce. W zależności od tego, jak obrócimy książkę mamy przed sobą okładkę jednej z dwóch części: Jestem dziewczynką albo Jestem chłopcem.

 

 „Odwaga cywilna a przemoc w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych” - Karl E. Dambach

Książka jest poświęcona kształtowaniu odwagi cywilnej w szkole, wśród uczniów. Publikacja powstała na podstawie pedagogicznych doświadczeń autora i jego współpracowników. Wyjaśniają oni, że szkolne problemy wynikają z braku umiejętności określenia swoich oraz cudzych uczuć, a także z niewłaściwej komunikacji. Proponują szereg ćwiczeń pozwalających na przekazanie uczniom wiedzy na ten temat i nabycie niezbędnych umiejętności, tak aby mogli lepiej i skuteczniej komunikować się nawzajem i wyrażać siebie. Konsekwencją tych umiejętności będzie większa odwaga uczniów w sytuacji, gdy trzeba obronić się przed agresją czy wyrazić sprzeciw wobec grupy (np. jeśli grupa znęca się nad kimś itp.),

 

 „Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży” - Suzanne Guerin, Eilis Hennessy

Często atakują nas sytuacje, w których nie radzimy sobie z wybuchami gniewu nastolatkaczy zaplanowanym prześladowaniem jednych uczniów przez drugich. Warto zapoznać się z wiedzą na temat destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży, by umieć skutecznie im przeciwdziałać.

 

„Dziecko z cukrzycą w szkole” – broszura informacyjna

 

 „Cukrzyca - broszura informacyjna dla rówieśników chorych na cukrzycę

 

„Informacje ogólne na temat cukrzycy” – broszura informacyjna

 

„Z dzieckiem w świat wartości” - Irena Koźmińska

Dlaczego trzeba i jak uczyć dziecko wartości? Okazywanie szacunku, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga - co zrobić, by nie pozostały one pustymi słowami. Odpowiedź na te pytania, i na wiele innych, znajdziecie w książce "Z dzieckiem w świat wartości" Ireny Koźmińskiej - założycielki i prezesa Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", inicjatorki sławnej kampanii społecznej, oraz Elżbiety Olszewskiej - dyrektor programowej Fundacji. Książka ta powstała w oparciu o najnowsze badania i wieloletnie doświadczenie Ireny Koźmińskiej, jest napisana przystępnym językiem i zawiera wiele praktycznych porad dla rodziców, chcących zadbać o emocjonalny rozwój i szczęście swoich dzieci.

 

„Nie wolno mnie gnębić. Pierwsza rozmowa o przemocy rówieśniczej” - Maria Trojanowicz-Kasprzak

Trudne tematy nie ominą żadnego rodzica. Mało optymistyczne informacje także. Idealnie jeśli udaje się je przekazać w kontrolowanej formie, tak, by pomóc maluchowi, który mierzy się z problemem, a nie dodatkowo zaszkodzić. Niestety w praktyce nie jest to takie proste...Rozmowa na temat przemocy nie może pokazać słabości rodzica. To naturalne, że mama i tata się martwią, ale przed dzieckiem powinni zachować spokój i pokazać, że co prawda sytuacja nie jest przyjemna, ale można ją opanować. W tym ma pomóc książeczka przygotowana przez pedagog przedszkolną z wieloletnim doświadczeniem Marię Trojanowicz-Kasprzak

 

„Ratunku! Mój nastolatek jest kosmitą” - Sarah Newton

Wydawnictwo: Publicat SA

Sarah Newton ma ogromne doświadczenie w pracy z nastolatkami. Jest ekspertem w programie Te koszmarne nastolatki - wyprowadzam się!, emitowanym w TVN Style. Stosując się do jej porad, dowiecie się, jak nawiązać z waszym dzieckiem zupełnie nową nić porozumienia, jak przezwyciężyć bariery uważane za nie do przebycia. Znajdziecie tu omówienie m.in. takich problemów, jak: Moje dziecko mnie nie szanuje i nie słucha, moje dziecko nie chce wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności, moje dziecko ciągle kłóci się z rodzeństwem, moje dziecko łatwo ulega presji rówieśników, czy moje dziecko ma niską samoocenę. Wypróbujcie sprawdzone metody i przekonajcie się, jak wiele w waszym życiu można zmienić na lepsze! Sarah Newton od wielu lat pomaga młodzieży uporać się z typowymi problemami wieku dojrzewania. Szlify zawodowe zdobyła
dzięki programom szkoleniowym Coach U, Comprehensive Coaching U, a także ukończeniu akademii Parent as Coach. Jest uważana za jednego z najlepszych na świecie trenerów w zakresie rozwoju i wychowania nastolatków. Jej podopieczni rozsiani są po całej Europie, a także w Nowej Zelandii, Ameryce i Hongkongu.

 

„Jak wytrzymać z nastolatką Rady ojca, który przeżył domowy kataklizm” - W. Bruce Cameron

Wydaje ci się, że ta zmiana nastąpiła z dnia na dzień. W jednej chwili Twoja córka nosi jeszcze dziecięce kapciuszki i domaga się bajek przed snem. W następnej nosi top bez amiączek i domaga się kluczyków do samochodu. Jeżeli zatem kosz na brudną bieliznę jest pełny, linia telefoniczna bez przerwy zajęta, a linia kredytowa przekroczona, to znak, że pod
Twoim dachem zalęgła się obca forma życia: nastolatka.

 

„Moje kochane ADHD” - Blade E. S. Taylor

Książka 17-letniego autora prezentuje nowatorskie spojrzenie na syndrom nadpobudliwości psychoruchowej. To arcyciekawe wspomnienia młodego człowieka, który w przystępny i dowcipny sposób opowiada o swoim życiu z ADHD, udowadniając, iż przypadłość ta nie zawsze musi przysparzać problemów tym, którzy są nią dotknięci oraz ich bliskim. Jego historia inspiruje i dodaje otuchy milionom młodych ludzi, a także ich rodzicom, nauczycielom i kolegom. Bardzo osobistym opisom sytuacji, problemów i konfliktów towarzyszą przydatne praktyczne informacje o tym, jak radzić sobie z często niszczycielskimi objawami oraz upośledzeniami towarzyszącymi ADHD. To obowiązkowa lektura dla ludzi w każdym wieku, zainteresowanych ADHD, chorobami umysłowymi, terapią oraz radzeniem sobie w życiu na przekór wszelkim przeciwnościom.

 

„Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych” - Jan Cieciuch, Natalia Cybis, Ewa Drop, Tomasz Rowiński

Badanie zrealizowano w ramach projekt systemowego Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, realizowanego w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałania 3.3.3: Modernizacja metod i treści kształcenia. Jednym z działań w projekcje jest przeprowadzenie badania: Badanie istniejącego systemu wspierania ucznia zdolnego, czyli kompleksowa analiza rozwiązań systemowych w zakresie pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą (cyt. za: http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-strona-glowna/item/261). Celem badania było dokonanie analizy narzędzi służących do diagnozy predyspozycji i zdolności uczniów na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Analiza ta miała służyć przygotowaniu osób zaangażowanych w proces edukacji dzieci i młodzieży do identyfikacji i stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju uzdolnień uczniów. Analizie poddano wybrane, dostępne w Polsce narzędzia psychometryczne, w tym komercyjne i niekomercyjne, arkusze obserwacyjne i skale nominacyjne
dla nauczycieli oraz metody stosowane w diagnostyce miękkiej (wywiad, obserwacja). W raporcie dokonano również przeglądu literatury oraz usystematyzowano definicje i pojęcia związane z diagnozowaniem zdolności. W wyniku badania sformułowano rekomendacje polegające na
wprowadzeniu profilaktyki, pakietu aktów prawnych i zaplecza uzupełniającego oraz zaproponowano trzyetapowy proces identyfikacji ucznia zdolnego: 1) zastosowanie narzędzi psychmetrycznych dla
nauczycieli oraz arkusza obserwacyjnego; 2) weryfikację zdolności w ramach warsztatów i zajęć; 3) diagnozy zdolności ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Sformułowano również bardziej
szczegółowe rekomendacje dotyczące skal obserwacyjnych stosowanych przez nauczycieli, skal dla psychologów diagnozujących osiągnięcia ucznia oraz rozwiązań systemowych.

 

„Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” - Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof Piotrowski

W poradniku pt: Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiono informacje teoretyczne z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczące specyfiki pracy z osobami uzdolnionymi. Pu-blikacja zawiera wartościowe
propozycje form indywidualizowania racy z uczniem zdolnym podczas realizacji wybranych zagadnień z podstawy programowej kształcenia ogólnego z przyrody i biolo-gii. W poradniku znaleźć można ponadto przykłady zadań, ćwiczeń, doświadczeń i obserwacji dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych. W jednym z rozdziałów zawarto również przykładowe scenariusze oraz propozycje zajęć terenowych, zarówno teoretyczny opis metodyki ich prowadzenia, jaki i przykładowe karty pracy uczniów, co jest dużym walorem opracowania. Informacje i materiały znajdujące się w podręczniku na pewno okażą się cenną pomocą w pracy nauczyciela przyrody i biologii.

 

„Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego” - Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc

Jak w tytule

 

„Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole” - Jolanta Szczurkowska, red. Agnieszka Mazur

Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są żywo zainteresowane dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego oraz doskonaleniem ich specyficznego warsztatu pracy. Pozycja obejmuje osiem rozdziałów dotyczących monitoringu procesu edukacyjnego i elementów środowiska wychowawczego, działań w zakresie psychoprofilaktyki zachowań problemowych wychowanków, interwencji oraz propagowania właściwych wzorców zachowań w szkolnych relacjach. Czytelnik znajdzie w niej też wiele porad, wskazówek i propozycji ćwiczeń z
uczniami.Książkę polecamy również studentom pedagogiki i psychologii, przyszłym nauczycielom oraz rodzicom uczniów.

 

„One są wśród nas”

1.      Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole- Irena Namysłowska,

2.      Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu- Monika Turno,

3.      Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu- Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk,

4.      Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu- Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk,

5.      Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu- Gabriela Jagielska,

6.      Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu - Gabriela Jagielska,

7.       Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole  i przedszkolu- Ida Derezińska, Monika Gajdzik.

 

Seria One są wśród nas zawiera szczegółowe informacje dla pedagogów i opiekunów na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i w przedszkolu. Pakiet składa się z siedmiu książeczek, których autorzy poruszają tematy dotyczące problemów życia psychicznego dzieci i młodzieży

 

„Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych” - Limont Wiesława, Cieślikowska Joanna, Jastrzębska Dominika

Praca zawiera "zarówno informacje związane z najnowszymi badaniami i koncepcjami zdolności i twórczości, jak również przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych. Publikacja została przygotowana w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, który jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2010 r., a przez Ośrodek Rozwoju Edukacji od lipca 2011 r

 

„Jak pracować ze zdolnymi?” - Marcin Braun, Maria Mach

Informacje i wskazówki dla Państwa inspirujące w codziennej pracy z uczniem zdolnym

 

„Jestem rodzicem dziecka z dysleksją.” - prof. Marta Bogdanowicz, mgr Renata Czabaj

ulotka informacyjna dla rodziców

 

„Dzieci – alkohol, narkotyki, przemoc. Jak temu zaradzić? – Poradnik dla rodziców

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji, które mogą mieć
w przyszłości wpływ na zapobieganie narkomanii, przemocy i alkoholizmowi
wśród dzieci i młodzieży.

 

„Moje dziecko w przedszkolu i szkole.” - Poradnik dla rodziców

Przygotowany przez nas pakiet ma na celu przekazanie rodzicom informacji o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.

 

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj