Harmonogram wydarzeń i uroczystości szkolnych I półrocze 2022/2023


Harmonogram uroczystości szkolnych II półrocze 2021/2022

Harmonogram uroczystości szkolnych I półrocze 2021/2022

Harmonogram - drugie półrocze 2020-2021

Harmonogram uroczystości szkolnych 2020/2021

Harmonogram wydarzeń i uroczystości szkolnych 2019/2020

Harmonogram uroczystości szkolnych 2018/2019

Harmonogram uroczystości szkolnych 2017/2018

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015


U podłoża działań pedagogicznych pozostaje antycypacja znanych i uznanych teorii pedagogicznych.

Edgar Dale (piramida zapamiętywania) „ukierunkował” działania szkoły na wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez wizualizację i działaniach poprzez wyposażenie każdej pracowni w tablicę interaktywną, wizualizer i projektor multimedialny

Abraham Harold Maslow – piramida potrzeb wyznaczyła standard zapewnienia na terenie szkoły możliwości do rozwoju fizycznego, psychicznego (emocjonalnego i umysłowego), społecznego i duchowego. Wspomagające w szkole działania to edukacja: sportowa, przyrodnicza, analityczno-logiczna, religijno-etyczna, kulturalna, humanistyczna i obywatelska.

R.A.Webber – hierarchia potrzeb skierowanych na zewnątrz i do wewnątrz stworzyła podłoże do samodoskonalenia się każdego z ogniw trójpodmiotowości i przenoszenia własnego rozwoju na rozwój grupy. Wspomagające w szkole działania to edukacja: autorytatywna, mentorska i socjologiczna.

Dariusz Tarczyński – komunikacja interpersonalna wzmocniła rangę aktu komunikacji i bogactwa kodów, w tym przekazywanych przez wizerunek zewnętrzny, charakter pisma, organizację własnej przestrzeni. (patrz: Monika Wojteczek, Rękopis duszy, w: „Język Polski w Szkole IV-VI”, nr 1, 2009/2010, WP Kielce).

Tony Buzan – techniki uczenia się, mapy myśli organizacja pracy na godzinach do dyspozycji wychowawcy ukierunkowana została na poznanie metod uczenia się i zapamiętywania, wykorzystywanych następnie na zajęciach przedmiotowych (patrz: Joanna Piasta-Siechowicz, Livelong learning w dążeniu do osiągnięcia kompetencji kluczowych na zajęciach polonisty, w:Język Polski w Szkole IV-VI”, nr 3, 2009/2010, WP Kielce).

Paul Dennison kinezjologia edukacyjna wykorzystana na zajęciach dydaktycznych i organizacji zajęć świetlicowych – świetlica sensoryczna i świetlica analityczno-logiczna, wyposażona, tabliczki „logiko” i „pus” dla każdego ucznia, hamaki, koła manipulacyjne, półkule sensoryczne, dotykowe krążki itp. do rozwoju dużej i małej motoryki. W praktykę codziennej pracy wprowadziła także nawyk picia wody.

Lew Wygotski – teoria rozwoju, myślenie sekwencyjne, język logiki. Wprowadzony przede wszystkim w edukację przedszkolną i wczesnoszkolną stanowi podstawę do rozwoju samodzielności. Poznanie języka symboli i ich kodu umożliwia naturalne przejście z poziomu odbioru enaktywnego i ikonicznego na symboliczny.

Howard Gardner – inteligencje wielorakie zmodyfikowały proces diagnozy i metodyki pracy z uczniem, ukierunkowując działania na indywidualny profil inteligencji każdego dziecka.

Teorie pedagogiczne otworzyły dialog między uczestnikami procesu zmian (Uczniem-Rodzicem-Nauczycielem), zainspirowały do projektowania szkolnej przestrzeni dydaktycznej i poszukiwania skutecznych metod pracy, wpisując się w koncepcję szkoły opartej na filozofii kaizen (z japońskiego ciągłe udoskonalanie, (patrz: Gordon Dryden, Jeannette Vos, Rewolucja w uczeniu się, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003., s.207

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj