Szkoła stwarza warunki do konstruowania wiedzy tak, by edukację szkolną zbliżyć do naturalnych warunków przekazu kulturowego.
"W globalnym procesie przekazu kulturowego dochodzi do spotkania młodej generacji z dziedzictwem kulturowym, które przez tę generację jest aktywnie przyswajane i modyfikowane nie tylko w sensie wytwarzanych przez nią nowych elementów kultury, ale poprzez permanentne "odczytywanie" jej na nowo i z nowej perspektywy. Wrastanie w dorobek kulturowy i jego rozwijanie przez jednostkę nie ma więc charakteru rejestracyjnego i addytywnego, nie dzieje się przez zapamiętanie istniejących już wartości i proste dodawanie do nich nowych elementów, ale za każdym razem jest osobową i społeczną rekonstrukcją zastanej kultury". Klus-Stańska D. (2012), 
Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn, Wyd. UWM, s. 76.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj